Zpět na Blog

Jak mohou firmy budovat udržitelnou budoucnost?

Tagy
Blog Img

V současné chvíli čím dál více čelíme globálním problémům a výzvám v oblasti ochrany životního prostředí. Týkají se nejenom naší krajiny a planety, ale také naší vlastní budoucnosti a prosperity.

Úspěšné firmy, které přemýšlejí o budoucnosti, si uvědomují, že udržitelnost je důležitá pro dlouhodobý úspěch jejich podnikání a může jim poskytnout významné výhody z mnoha úhlů. Být udržitelným podnikem je v dnešní době jistou příležitostí k získávání nových zákazníků, kteří čím dál více vyhledávají udržitelné produkty a služby. Další výhodou je bezesporu získání konkureční výhody, udržení stávajících zaměstnanců nebo získání nových angažovaných zaměstnanců. Zejména nastupující generace Z, která se stává stále významnější pracovní silou, vyznává nejudržitelnější životní styl ze všech. Jaké kroky mohou společnosti podniknout ke zvýšení udržitelnosti? Připravili jsme pro Vás několik tipů a doporučení:

 • Vybírejte pečlivě Vaše dodavatele - ať už nakupujete kancelářské vybavení, potraviny, nebo potřebujete zajistit nějaké služby, vybírejte dodavatele podle lokální dostupnosti a podle jejich environmentální zodpovědnosti.

 • Plánujte Vaše služební cesty ekologicky - upřednostněte videokonference před osobními schůzkami a je-li nutná pracovní cesta, použijte vlak nebo jinou veřejnou dopravu, kdykoliv je to možné.

 • Implementujte práci z domova nebo hybridní pracovní model - home office je jedním z trendů udržitelnosti a je velmi efektivní. Díky práci z domova se sníží počet aut na cestách a spotřeba energie v kancelářských budovách, čímž se sníží celkové emise skleníkových plynů a spotřeba fosilních paliv. 

 • Doložte Vaše aktivity ekologickou certifikací - nejtransparentnějším způsobem, jak doložit svá tvrzení, je nechat si je potvrdit nezávislou třetí stranou, a tedy zažádat o certifikaci (např. eertifikace FSC, PEFC, EU Ecolabel, EcoVadis).

 • Vytvořte interní tým odpovědný za řízení a zapojení zaměstnanců do udržitelných aktivit.

 • Zorganizujte smysluplný teambuilding - využijte možnosti teambuildingu k dobrovolnictví v ekologických projektech, jako je například sázení stromů nebo sběr odpadků.

 • Vybírejte udržitelné dárky a marketingové předměty - při výběru marketingových reklamních předmětů a dárků pro zákazníky a zaměstnance se ujistěte, že jsou vyrobeny z ekologických a udržitelných materiálů. Skvělou volbou mohou být i zero-waste dárky.

 • Šetřete elektrickou energií - zkontrolujte svého poskytovatele elektřiny a přejděte na obnovitelné zdroje, pokud je to možné. Při odchodu z kanceláře vypínejte veškerou elektroniku. Ideální je mít v kanceláři prodlužovací kabely s vypínačem, kterým při odchodu jednoduše vypnete současně počítač, monitor i tiskárnu. 

 • Vzdělávejte své zaměstnance na tohle téma prostřednictvím workshopů, informačních newsletterů nebo soutěží a organizujte firemní akce na podporu udržitelnosti - například výměna oblečení nebo knih.

 • Plánujte Vaše firemní akce udržitelně - preferujte udržitelné a lokální dodavatele, omezte produkci odpadu, volte místo Vašich akcí tak, abyste snížili uhlíkovou stopu.

 • Obměna vozového parku - nová vozidla pořizujte s důrazem na ekologické aspekty (elektro vozidla, hybridní nebo vodíková vozidla).

 • Cestování do práce - zaveďte zelené výhody, jako je podpora jízd na kole nebo příspěvek na jízdné veřejnou dopravou.

 • Třiďte odpad - odstraňte odpadkové koše u pracovních stolů a do společných prostor umístěte koše na třídění odpadu.

 • Kromě recyklace využijte i upcyklaci - využijte existující materiály a předměty, které byste jinak vyhodili a proměňte je v něco nového a funkčního.

 • Uklízejte ekologicky - používejte ekologické produkty pro úklid Vašich kanceláří.

 • Offsetujte svou uhlíkovou stopu podporou místních ekologických projektů.

 • Eliminujte používání jednorázových plastů ve Vašich kanceláří a poskytněte vhodné alternativy.

 • Bezpapírová kancelář - místo papírové formy můžete používat moderní aplikace, které jsou intuitivní a uživatelsky přívětivé.

 • Buďte transparentní a dokládejte své tvrzení daty a konkrétnimi fakty.

 • Nechte provést posouzení udržitelnosti certifikovanou společností a řiďte se jejich doporučeními ke zlepšení.

 • Sdílejte o informace o Vašich udržitelných aktivitách - podělte se o své úspěchy na Vašich webových stránkách a sociálních sítích.

 • Vytvořte zelenou kancelář - živé rostliny v kancelářském interiéru snižují množství oxidu uhličitého, zachytávají prachové částice a zvyšují vlhkost vzduchu. Rostliny v interiéru také snižují hladinu hluku a celkově zlepšují prostorovou akustiku v místnosti. 

 • Zaveďte dobrovolnické dny v rámci kterých se zaměstnanci mohou věnovat například ekologickým aktivitám.

 • Zaveďte ekologické výzvy - existuje mnoho mezinárodních dní, jejichž cílem je zmírnit negativní dopad na životní prostředí. Zapojte se jako firma do těchto aktivit. Může se jednat například o evropský den bez aut (22.9.), světový den životního prostředí (5.6.), den země (22.4.) a další.

 • Pečujte o zdraví vašich zaměstnanců - udržitelná firma by měla dbát na udržitelnost práce svých zaměstnanců. S tím souvisí poskytování dobrých pracovních podmínek, péče o jejich psychický a mentální well-being i celkový work-life balance tak, aby jejich vlastní fungování ve firmě bylo dlouhodobě udržitelné.

Největší výzvou není nová opatření zavést, ale motivovat zaměstnance, aby je dodržovali. Vzdělávejte a motivujte je a nechte ekologické smýšlení prorůst celou vaší firemní kulturou a umožněte všem se zapojit a přiložit ruku k dílu.