Banner Mobile Image
Image 2021 10 13 T12 25 11

Konzultace

​To, co děláme, zahrnuje mnoho klíčových odvětví v rámci zmiňovaných 7 pilířů, které byly vyvinuty přímo pro společnosti, kterých se četné budoucí změny a obchodní výzvy budou nejvíce týkat

Nově vzniklé technologie, demografické změny, stav duševni i fyzické pohody stejně tak jako sociálně – kulturní prvky, mohou mít na společnosti ohromný vliv.

Nabízíme profesionální konzultace na míru. Společnostem tak pomáháme specifikovat a připravit jejich business plán v souladu s aktuálními změnami.

Objednejte konzultaci zdarma

(kontaktní formulář v angličtině)

Funkční model

Náš individuální proces plánování nám umožňuje identifikovat a pochopit klíčové procesy uvnitř organizace našich klientů. Poskytujeme konzultace v důležitých oblastech, jako jsou strategic wellness, creative leadership, employer value proposition a také responsible business.

Proces dělíme na 3 etapy:

  1. Pochopení – cílem této etapy je pochopení existujících výzev a možných drobných kulturních odlišností organizace. Probíhá to prostřednictvím série workshopů nebo individuálním sezením, které provádí hlavní business partneři. Využívají k tomu naše digitalní diagnostická zařízení, zložená na vědě a výzkumu.

  2. Plánování – čerpáme z výsledků první etapy a pokud je to nutné, provádíme sérii workshopů / diskuzí nebo používáme digitalní diagnostická zařízení, abychom našli řešení. Zahrnuje to přípravu dokumentu, který popisuje celou strategii, časový rámec, plán implementace, cenu a také použité nástroje pro výzkum.

  3. Zavedení – v této fázi používáme dosud nashromážděné údaje a také dříve specifikovanou a schválenou strategii proto, abychom podpořili společnost klienta během implementace. Pokud to je nutné, probíhají tyto procesy s podporou a účastí našich strategickcých partnerů.

Druhy služeb:

  • Strategic Wellness

  • Employer Proposition