Banner Mobile Image
Banner Default Image

Dočasné přidělení zaměstnanců

Dočasné přidělení zaměstnanců

Zvýšená poptávka po dočasné pracovní síle, sezóna dovolených, pracovní neschopnost nebo dodatečný projekt ve společnosti - to jsou situace, ve kterých se vyplatí využít dočasné přidělení zaměstnanců. Naši zkušení konzultanti spolupracují s klientem a společně pracují na vytvoření nejlepších krátkodobých, tak i dlouhodobých řešení, která vycházejí z obchodních potřeb klienta.

Tato služba umožňuje stálou kontrolu míry zaměstnanosti a zavedení flexibilních forem spolupráce se zaměstnanci v závislosti na potřebách. Přirozené přizpůsobování počtu pozic v závislosti na pracovní zátěži se promítá do výrazných úspor v rozpočtu společnosti.

Naši konzultanti jsou během náborového procesu v kontaktu se zástupci klienta, aby našli uchazeče s požadovanými kompetencemi, ověřovali a uskutečnili pohovor. Cílem je úspěšně najmout vhodného zaměstnance, který je připraven na dočasnou práci.

Výhody spolupráce s Cpl při dočasném přidělení:

  • flexibilní řešení beroucí v úvahu optimalizaci nákladů,

  • účelný nárůst počtu zaměstnanců v závislosti na potřebách,

  • ověřené řešení pro krátkodobé projekty,

  • stálá kontrola zaměstnanosti / počtu zaměstnanců,

  • přístup k dočasným zaměstnancům z vysoce kvalitní sítě kontaktů,

  • schopnost rychle najmout uchazeče s klíčovými dovednostmi.

Chcete se o dočasném přidělení zaměstnance dozvědět více? Ceníte si spolupráci se zkušenými náborovými pracovníky s dokonalými znalostmi o různých pracovních pozicích?

Obraťte se na nás.

Kontaktujte nás

Olga Ježdíková - Business Development Manager

E-mail: olga.jezdikova@cpljobs.cz

Telefon: +420 602 126 324