Zpět na Blog

Jaká je budoucnost hybridního modelu práce?

Blog Img

​Pracovní trh a způsob výkonu práce se v posledních letech hodně změnil. Po skončení pandemie zaměstnanci jasně vyjádřili svá nová pracovní očekávání, mezi které zajisté patří i možnost hybridního modelu práce, který kombinuje práci z kanceláře, z domova nebo odjinud a zaměstnanci tak mají mnohem více svobody a flexibility. Z mezinárodního průzkumu vyplývá, že každý třetí zaměstnanec by opustil svou práci, pokud by již nemohl pracovat na dálku, přičemž dalších 18 % zaměstnanců stále není rozhodnuto. Některé další klíčové statistiky o práci na dálku uvádí následující:

  • 16 % společností na světě funguje 100 % vzdáleně

  • 44 % společností vůbec neumožňuje práci na dálku

  • Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a větší míra flexibility patří mezi hlavní důvody, proč se lidé rozhodnou pracovat na dálku

Náš nedávný průzkum, který se uskutečnil mezi 1000 zaměstnanci ukázal, že pouze 18% pracovníků by chtělo pracovat na plný úvazek na dálku, což naznačuje, že budoucnost práce bude fungovat na hybridním neboli smíšeném pracovním modelu.

Celkem 31 % dotázaných preferuje pracovat dva dny v kanceláři, 28 % preferuje tři dny na pracovišti a pouze 3 % by uvítalo, kdyby se vrátil zpět tradiční model práce pouze z kanceláře.
To se také významně liší podle odvětví, přičemž 24 % pracovníků, kteří pracují na technických pozicích, dává přednost plně vzdálenému uspořádání, ve srovnání s pouze 6 % pracovníků, kteří pracují na obchodních pozicích.


Okolo 70 % pracovníků uvádí, že práce na dálku a časová úspora za dojíždění pozitivně ovlivnily jejich pracovní výkon a celkovou pohodu. Tito pracovníci mají nyní více času na zvyšování své kvalifikace a mohou si užívat více času s rodinou. Navíc až 89 % z nich má pocit, že je jejich úroveň produktivity po přechodu na práci z domova stejná nebo vyšší, a to bez ohledu na to, zda mají rodinu či nikoli. 24 % dotázaných uvádí, že nyní pracuje déle, protože pro práci využívají rovněž i čas, který před pandemií strávili dojížděním do zaměstnání.