Zpět na Blog

Mezinárodní Den Země

Blog Img

22. dubna slavíme Den Země. Tento den si klade za cíl upozornit na přetrvávající hrozby, kterým země čelí, a také se zaměřuje na to, jak můžeme přispět ke zlepšení životního prostředí. Stojí za to zvážit, co my sami můžeme udělat pro ochranu naší planety, protože jsme za ni zodpovědní.

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí je důležitá z mnoha důvodů. Příliš dlouho jsme ignorovali problémy, jako je globální oteplování, znečištění ovzduší a odlesňování, a tyto problémy mají negativní dopad nejen na stav naší planety, ale také na naše zdraví a pohodu. Proto bychom měli podniknout kroky, které nám pomohou bojovat proti změně klimatu a chránit náš domov.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak můžeme přispět ke zlepšení stavu naší planety, je snížit svůj negativní dopad na ni - například úsporou spotřeby energie či vody, tříděním odpadu, využíváním MHD nebo kola místo auta. Jsou to malé krůčky, ale pokud by je byť jen částečně realizoval každý obyvatel této země, mohly by mít obrovský vliv na zlepšení stavu naší planety.

Zde je však nutné poznamenat, že ačkoliv jsou akce, které podnikáme jednotlivě, nesmírně důležité, mnohem větší dopad na „zdraví“ naší planety mohou mít činnosti firem a globálních korporací, které toho dokážou hodně v z hlediska vlivu člověka na životní prostředí. Od používání materiálů a technologií šetrných k planetě, jako jsou biologicky rozložitelné obaly nebo alternativní zdroje energie, až po investice do projektů souvisejících s ochranou životního prostředí a klimatu, jako je obnovitelná energie nebo ochrana tropických pralesů. Tenhle přístup dokazuje, že firmy mají opravdu velkou příležitost zavádět změny ve velkém a jejich činy mají výrazný dopad na stav naší planety.

Společenská odpovědnost firem

V rámci společenské odpovědnosti korporace stále častěji provádějí informační aktivity zaměřené na šíření dobré praxe v oblasti ochrany životního prostředí. Velkou hodnotu mají vzdělávací kampaně a školení pro zaměstnance či zákazníky, zaměřené na zvýšení ekologického povědomí apod. Stále častěji se také firmy aktivně zapojují do aktivit a iniciativ – jako jsou úklidové kampaně nebo zalesňování. V Cpl pravidelně pořádáme vzdělávací kampaně včetně seminářů ke Dni Země, které se zaměřují na to, abychom našim zaměstnancům přiblížili problematiku udržitelného rozvoje a klimatických změn a zároveň je motivovali, jak pečovat o planetu a zapojit se do iniciativ organizovaných společností v tomto považovat.

Země je náš společný domov a je jen na nás, jak bude vypadat v budoucnu!