Zpět na Blog

Světový den Downova syndromu

Blog Img

​21. března slavíme nejen jaro, ale také Světový den Downova syndromu.

Toto datum není vybráno náhodně. Downův syndrom se totiž vyznačuje jedním přebývajícím chromozomem 21. Běžně máme každý tyto chromozomy dva a lidé s Downovým syndromem mají chromozony tři, proto bylo vybráno datum 21.3.

Tomuto dni se také říká ponožkový den. Když se dají dvě ponožky patami k sobě, připomínají chromozom X. Právě proto se staly symbolem Světového dne Downova syndromu. Lidé po celém světě tak vyjadřují podporu každému s tímto onemocněním nošením dvou rozdílných ponožek.

Lidé s Downovým syndromem se denně setkávají s mnoha problémy, které brání jejich fungování, musí čelit různým stereotypům, stigmatizaci a mnoha bariérám. Bohužel mnoho zaměstnavatelů se stále zdráhá zaměstnant lidi se zdravotním postižením, pro které je profesionální práce šancí na šťastný a samostatný život. Tento trend se však postupně zlepšuje a stále více firem vidí v zaměstnávání takových lidí pozitiva. To je i případ lidí s Downovým syndromem, kteří jsou často schopni do určité míry samostatně fungovat v pracovním prostředí. Zaměstnání takového člověka může mít pozitivní dopad nejen na jeho rozvoj a sebevědomí, ale také na jeho větší samostatnost a fungování ve společnosti. Společnosti zase díky budování různorodých týmů zaznamenávají zřetelný nárůst empatie, tolerance, rozvoj efektivní komunikace a organizační kultury, což se může promítnout i do jejich obchodních výsledků.

Odstraňování bariér a zaměstnávání osob se zdravotním postižením včetně umožnění jejich uplatnění v práci přináší dlouhodobé výhody nejen dotyčným lidem, ale i firmám a jejich zaměstnancům. V Cpl už od počátku podporujeme právo osob se zdravotním postižením na plnohodnotné uplatnění ve společenském a profesním životě. Uvědomujeme si také, že k vytvoření plně inkluzivního a rovnocenného pracovního prostředí musí existovat vhodné kanály a nástroje, jejichž prostřednictvím budeme nabízet každému člověku podporu přizpůsobenou jeho potřebám. Za tímto účelem jsme zavedli postup odhalování zdravotního postižení a přizpůsobili aktivity organizace tak, aby podporovaly potřeby každého konkrétního člověka, který to potřebuje. Jde o dobrovolný proces, který spočívá v nahlášení postižení nebo znevýhodnění pomocí příslušného formuláře a předání internímu HR oddělení. Na tomto základě jsou společně se zaměstnancem podniknuty vhodné kroky k zajištění podpory v každodenním fungování v práci - například ve formě změny uspořádání pracoviště, jiné organizace práce nebo zajištění vhodné technologie. Díky tomu mají lidé se zdravotním postižením šanci plnohodnotně pracovat a těžit z rovných pracovních příležitostí.


A právě při příležitosti oslavy tohoto dne bychom s vámi chtěli sdílet příběh naší kolegyně Mei Lin Yap z irského týmu, která se narodila s Downovým syndromem. Mei Lin Yap toho spoustu dokázala, patří mezi nepostradatelnou členku týmu a je pro mnoho z nás velkou inspirací.
Její působivý a silný příběh, který sdílela při příležitosti získání ocenění Firma roku, si můžete poslechnout zde.