Zpět na Blog

Jak začlenit nováčky do týmu?

Blog Img

​V době, kdy firmy začínají opět nabírat nové zaměstnance je důležité vědět, jak správně začlenit nové členy do týmu.

Správné začlenění vašeho nového člena  je velmi důležité. Může napomoci k udržení stávajících zaměstnanců a zároveň novým pomoci přizpůsobit se nové firemní kultuře a nemít strach vajádřit své obavy nebo sdílet nápady.

Pokud se vám nepodaří dobře začlenit nového zaměstnance do stávajícího týmu, budou zaměstnanci spíše rušeni tím, že se jich nový kolega/kolegyně bude stále vyptávat, zatímco se bude snažit zorientovat. To může zkomplikovat  začlenění a negativně ovlivnit týmovou kulturu.

Skvělýonboardingový proces je zásadní pro začlenění nových kolegů.Pokud jste v minulosti měli problémy se začleněním nového zaměstnance nebo se má do vašeho týmu brzy někdo přidat, vyzkoušejte některý z níže uvedených tipů.

  1. Připravte stávající tým

Nová osobnost s novými schopnostmi a názory změní dynamiku týmu. Měli byste týmu sdělit, jaká je role nového člověka, jeho zkušenosti a dovednosti, abyste tým nadchli a zajistili vřelé přijetí.

Ujistěte se, že svému týmu poskytnete čas na přípravu, ať už jde o zaučování, přidělování rolí, změnu zasedacího pořádku nebo přidání do systémů pro práci na dálku. Zásadní je jednoduchý e-mail nebo krátká schůzka, která bude informovat váš tým před příchodem nového zaměstnance.

  1. Přiřaďte kolegu – mentora

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zajistit, aby se nový člověk rychle zapojil, je přiřadit mu někoho, koho se může zeptat na jednoduché otázky, jako kam ukládat soubory nebo kdy je nejlepší obědvat. Dobrým způsobem, jak toho dosáhnout, je systém kolegů „mentorů“. Tito průvodci poskytují vedení, které jde nad rámec tradičního školení, a měl by to být někdo, kdo zná firemní kulturu.

Systém mentorů by měl povzbudit zaměstnance, aby se s nováčky podělili o tipy, nástroje, znalosti a techniky, které se naučili z předchozích pracovních zkušeností. Určitě novým členům týmu nepřiřazujte jako průvodce nadřízeného. Nejlepší je párovat k sobě stejné nebo podobné pozice. Je také důležité zahrnout formální proces, který stanovuje povinnosti mentora a věci, jimiž by se měli zabývat během několika prvních týdnů nebo měsíců.

  1. Nastavení zařízení a postupy

První dojem je důležitý. Ujistěte se, že pro vašeho nového kolegu máte připraveno veškeré vybavení, které potřebuje, a že je obeznámen se zásadami a postupy společnosti od prvního dne.

Vybavení se může lišit v závislosti na pozici. Běžnou součástí jsou dokumenty s pravidly, počítač / notebook a přidat můžete jakékoli marketingové předměty, které vaše společnost nabízí. Například  pero s logem společnosti, zápisník, podložka pod myš atd.

Mnoho společností dnes nabízí kompletní uvítací balíčky, díky nimž se nový člen týmu bude cítit ceněný. Ať už je váš proces jakýkoli, zajistěte, abyste měli vše připraveno a aby nováček věděl, co přijde (pokud pracuje na dálku) nebo co může očekávat, když se první den dostaví do práce.

  1. Dejte novým kolegům vědět, kdo je kdo

Organizační schéma je skvělý způsob, jak ilustrovat formální hierarchii vaší společnosti, ale stejně důležité je věnovat čas vysvětlování neformální sítě a interních osvědčených postupů. Na koho se obracet v případě potřeby, jaký je nejlepší způsob, jak kontaktovat kolegy, kdo jsou lidé, kteří vědí, co se děje dříve, než se to stane, a zda existují potenciálně náročnější zaměstnanci, o kterých by váš nováček měl vědět? Takovéto drobnosti mohou začínajícího zaměstnance uklidnit a učinit nové interakce méně stresujícími.
  1. Zaměstnejte je

První týden a následující týdny by měly být pro nového zaměstnance náročné a školení na pracovišti by mělo být předem naplánováno. Formální úvodní školení jsou skvělá a zefektivňují proces pro všechny nové zaměstnance. Pokud vaše společnost nemá systém úvodních školení, ujistěte se, že máte pro nového člena dostatek práce, školicích dokumentů, informací o společnosti a možností socializace po celou dobu jeho nástupu.

Často s nováčky komunikujte, zvláště pokud začínají na nové pozici na dálku z domova. Během prvního týdne nebo dvou může být také dobré zorganizovat neformální aktivitu, která jim pomůže se zorientovat a klást otázky uvolněnějším způsobem.

Pokud nemáte nápady na aktivity, co se se zaměstnanci dají pořádat i z domova, můžete využít například kvízy přes Zoom, Kahoot, bingo nebo online hry. Ať už si vyberete cokoli, zkuste zahrnout aktivitu, která podporuje týmovou spoluprácia vyhnete se tak nepříjemnému tichu.

Cílem dobrého onboardingu je správně začlenit nového člena týmu do společnosti. Měl by se ve firemní kultuře cítit dobře, vědět, jak organizace funguje, a jasně chápat, co se od něj očekává.

Procesy zaučování se budou u jednotlivých osob lišit. Například ke člověku na seniorní pozici budeme přistupovat jinak, než ke člověku bez dosavadních pracovních zkušeností. Výsledky by však měly být stejné. Začlenění nových zaměstnanců může být nákladné a časově náročné, ale pokud bude provedeno správně, ušetří čas a peníze z dlouhodobého hlediska.

Společnost Cpl je globálním poskytovatelem řešení pro všechny typy společností, od start-upů až po nadnárodní společnosti ve všech odvětvích. Pokud chcete prodiskutovat, jak zefektivnit procesy ve vaší společnosti, kontaktujte nás arezervujte sibezplatnou konzultaci.