Banner Mobile Image
Banner Default Image

Lumina Learning

Lumina Learning – inovativní psychometrika na míru naší době

Vhodný kompetenční model podporující business požadavky stanoví významnou roli jak v efektivitě a stabilizaci, tak i v rozvoji organizace. Klíčové je zavedení správných procesů náboru a školících plánů pro zaměstnance, které reálně posílí jednotlivé členy organizace, ale také celé týmy. Z psychometrických nástrojů je možné čerpat během celé doby trvání zaměstnání, i když nejednou je důležité toto zajistit ještě před přijetím zaměstnance do společnosti – tedy již během jeho náboru.

Co je to Lumina Learning?

Lumina Learning jsou psychometrické programy a nástroje, které podporují firmu v realizaci obchodních procesů díky rozvoji jednotlivých zaměstnanců a týmů v souvislosti s jejich kompetencemi a možnostmi jejich profesního rozvoje. Získaly si důvěru a zlepšily fungování společností po celém světě. Vzdělávací programy, připravované s souladu s potřebami organizace, podporují jejich účastníky v rozvoji interpersonálních dovedností a uvedomění si sama sebe. Dále zlepšují týmovou komunikaci a spolupráci.

Cpl je držitelem certifikace dvou segmentů Lumina Learning: Lumina Spark, psychometrického nástroje, který umožňuje provedení komplexních analýz osobnosti, včetně školení a coachingu v rámci rozvoje jednotlivých kompetencí zaměstnanců Klienta. Lumina Select, je pak nástrojem k podpoře náborového procesu.

Lumina Spark – výzkum a rozvoj pro zaměstnance pracující v kanceláři i vzdáleně z domu

Je to první a nejlépe rozvinutý produkt Luminy. Jedná se o inovativní nástroj, v souvislosti s revolučním výzkumem dr. Stewarta Dessona v rámci psychologie a psychometriky. Revoluční přístup Luminy se projevuje tím, že zaměstnanci nejsou škatulkováni do jednotlivých barev nebo kódů. Lumina Spark prosazuje inkluzivní přístup, který transparentně vyznačuje současně silné stránky osoby i prostor pro její rozvoj včetně informace, že dané kompetence je možné vytvářet a měnit. Lumina jasně a zřetelně (formou barevného Splashe, popisujícího osobnost) ukazuje také ukrytý „charakterový poklad”, ze kterého je možné čerpat v profesním životě a který nám plně odhaluje potenciál zaměstnanců. Tento poklad nejednou zůstává neobjeven nebo vnitřně omezován. Celý Lumina profil je dynamický a prezentuje nám osobnost v tzv. 3 podobách: Přirozené (jak se nejlépe cítíme sami se sebou), každodenní (jak se běžně chováme v práci) a vyhrocené (jak reagujeme v nezvyklých situacích / stresových nebo pod tlakem), to nám umožňuje vysledovat opakující se prvky chování a také potenciální příčiny.

V rámci Lumina Spark, každý účastník výzkumu může získat:

  • individuální analýzu osobnosti včetně možnosti zlepšení (cca 30 stránek)

  • individuální sezení, během kterého se konzultují výsledky výzkumu (analýza)

  • sezení 1x2 (s nadřízeným nebo kolegy) a debata o možnosti využití výsledků výzkumu v práci  

Pro týmy jsou možná i společná sezení nebo workshopy (osobně nebo remote), během kterých se analyzují rozdíly mezi různými vlastnostmi, které jsou dobré pro správnou funkci a spolupráci v týmu.

Lumina je plně dostupná remote a také v podobě aplikace na mobil nebo QR kódu, což je možné volně sdílet. Takto dostáváme příležitost spolu co nejlépe spolupracovat a pochopit jeden druhého.

Každá ze služeb je individuálně dosazena podle potřeb a cílů organizace. Spolupracujeme přímo s Lumina Partnerem pro Českou republiku a Lumina Practitonery v kraji, což nám umožňuje poskytovat tuto službu v její nejvyšší kvalitě.

Lumina Select – kvalitativní pohled na náborový proces

Lumina Select je odpověď na otázku potřeby kvality náborového procesu. Umožňuje nám zanalyzovat profil kandidáta s ohledem na 16 kompetencí a 24 vlastností s ukázkou jeho potenciálu. Současně je podporou pro osobu, která za náborový proces zodpovídá. Jedná se o dotazy, vyhodnocené jako potenciální prvky, které pomohou zlepšit schopnosti rozvoje kandidáta dle požadavků na konkrétní pozici. Jedná se o krátký dokument ve formátu A4, který ukazuje širokou škálu možných profesních předpokladů kandidáta, díky čemu můžeme velmi rychle a správně vyhodnotit, zda se tato osoba na pozici a do určeného týmu hodí. V rámci služby Lumina Select je možné pouze objednání reportů, stejně jako rozšíření spolupráce v rámci jednotlivých schůzek s Lumina Practitionérem, se kterým je možné konzultovat profily kandidátů a také podpořit osoby, které v rámci náborového procesu profily posuzují.

Lumina Select může značně pomoci HR v náborovém procesu, odlehčit ho a zjednodušit.Zajištuje také kandidátovi Candidate Experience, díky krátkému shrnutí jeho kompetencí. Takový report může také zlepšit zpětnou vazbu po náboru a vysvětlit tak, z jakého důvodu jsme se nerozhodli přijmout konkrétního kandidáta nebo naopak na jeho základě kandidáta zaměstnat. Takto nejen šetříme čas recruitera, HRisty nebo managera, ale také snižujeme riziko chyb, kterých se v rámci náboru můžeme dopustit. Jednoduše, rychle, správně a on-line.

Zajímají Tě nástroje Lumina Learning? Ozvi se nám.

Rádi Ti pomůžeme a navrhneme řešení, které zlepší chod Tvé firmy.