Banner Mobile Image
Banner Default Image

Assessment Center/Development Center (AC/DC)

Cpl svým Klientům nabízí nejen profesionální poradenství v rámci náboru kandidátů, ale také v rámci rozvoje stávajících zaměstnanců. Služby Assesment Center a Development Center jsou komplexním řešením pro podporu Klientovy společnosti a jejich cílem je co nejlepší využití potenciálu jeho zaměstnanců. AC a DC jsou realizovány s podporou zkušených Cpl assessorů, kteří představujínezávislého posuzovatele kandidátů, kteří se účastní procesu.

Assessment Center podpora náboru

Assessment Center je nástroj pro podporu náboru zaměstnanců, který závisí na hodnocení kandidátů během plnění úkolů – individuálních i skupinových. Jeho cílem je praktické hodnocení jednotlivých předpokladů, potřebných pro pozici, na kterou se kandidát hlásí. Každý kandidát je hodnocen na základě svého chování nejméně dvěma, a za tímto účelem plně vyškolenými, Cpl assessory, kteří dbají na správný průběh procesu a kandidáty průběžně hodnotí. Pro Klienta také připravují podrobný report a poskytují feedback zúčastněným kandidátům. V rámci tohoto řešení nabízí Cpl plnou podporu na všech úrovních procesu Assessment Center. Nabízíme širokou škálu úkonů, v souladu s náborovým projektem a pozicí – příkladové scénky, vědomostní testy, skupinové diskuze, hry, prezentace a osobnostní testy např. Lumina Learning, což u kandidáta značně zvyšuje možnost rozpoznání námi požadovaných vlastností.

Pozice, pro které zaměstnavatelé volí právě AC, jsou především na vedoucí nebo manažerské úrovni.

Development Center podpora pro rozvoj zaměstnanců

Cpl již léta podporuje své Klienty v rámci procesu Develoment Center, to znamená metody hodnocení kompetentnosti zaměstnanců pracujících v Klientově společnosti. DC může představovat samostatný projekt nebo může být částí interního náboru nebo vzdělávacích programů pro zaměstnance.

Projekt začíná od vypracování přesného profilu požadavků pro danou pozici, které provádíme společně s Klientem. Dále určíme, jak moc se s těmito požadavky shodují zaměstnanci, kteří ve firmě na dané pozici pracují. Ti pak v rámci projektu plní úkoly, které se velmi podobají těm, se kterými se reálně setkávají při vykonávání práce na svých pozicích. Během tohoto procesu jsou hodnoceni nezávislými assessoryz řad Cpl. V rámci DC assessoři na základě výstupu z hodnocení porovnávají skutečný výkon zaměstnanců s tím očekávaným.

Koncovým efektem procesu DC je příprava podrobných reportů, které provádí konzultanti Cpl a které obsahují: analýzu zkoumaných předpokladů pro danou pozici, popis silných stránek a prostor pro zlepšení zaměstnanců včetně doporučení vhodného profesního školení.

Zaměstnavatelé, kteří dobře znají schopnosti a potenciál svých příštích i stávajících zaměstnanců, jej dokáží lépe využít, což významně posiluje jejich postavení a převahu na trhu.

Chcete se dozvědět víc?

Kontaktujte nás!