Banner Mobile Image
Banner Default Image

Výběrové řízení na seniorní pozice

Ve společnosti Cpl zaměstnáváme mezinárodní klienty a místní společnosti. Specializujeme se na náborové služby, konkrétně na nábor do hlavního pracovního poměru, ačkoliv naše portfolio také zahrnuje služby v oblasti dočasného přidělení zaměstnance, outsourcingu, RPO, outplacementu, nebo nejnovějších a nejmodernějších psychometrických testů Lumina Spark a Lumina Select, které nám jednak umožňují pomáhat s procesy náboru a profesního rozvoje našim týmem, jakož i týmům zákazníků. Naší přidanou hodnotou při spolupráci s klienty je speciálně připraven Key Accounts Management program. Lídři a manažeři jsou školeni v nástrojích, které používáme v tomto typu projektu. Kromě toho je mnohem více příležitostí na rozvoj kompetencí, a to díky školicím programům, které jsou definovány globálně a které jsou dostupné pro všechny zaměstnance.

Cpl struktura umožňuje účastnit se mnoha mezinárodních projektů. Jako součást středoevropského týmu úzce spolupracujeme s kolegy z naší oblasti, jakož i s týmy naší globální společnosti v Irsku a s kolegy ze Spojeného království. Tato spolupráce probíhá téměř na denní bázi, přičemž setkání na středoevropské úrovni se konají několikrát do týdne.

Klíčovými hodnotami společnosti Cpl jsou odpovědnost a společné řízení. Tyto hodnoty jsou přítomny na každém stupni naší organizace. V naší firemní kultuře věříme, že "nic o nás bez nás", a tak budete mít jako manažer dopad na strategii společnosti a budeme od vás očekávat aktivní přínos k rozvoji jednotlivých služeb nebo divizí. Kromě toho bychom, vzhledem k potřebě kontinuálního zlepšování a vzdělávání organizace rádi slyšeli vaše návrhy týkající se zlepšování současných procesů. Domníváme se, že společnost tvoří lidé a ti jsou našim největším kapitálem, a proto je jejich angažovanost nezbytnou součástí našeho úspěchu.

O práci v Cpl, naší kultuře a nabídce benefitů si můžete přečíst více v příručce v části o benefitech.

Stáhněte si příručku.

Jak vypadá náš interní náborový proces?

Interní HR oddělení je zodpovědné za interní nábor našich náborových týmů. Uchazeče hledáme na oblíbených pracovních portálech a prostřednictvím LinkedIn. Náborový proces bude bez ohledu na počáteční způsob kontaktování stejný. Podívejte se, jak vypadá celý proces:

  • Jako uchazeč o práci reagujete na inzerát práce nebo naši nabídku, která vám byla zaslána na LinkedIn.

  • Uchazeče, kteří splňují potřebné požadavky, vybíráme z životopisů, které byly zaslány na pracovní portál.

  • První kolo náborového procesu probíhá prostřednictvím telefonu. Pracovní pohovor se zástupcem našeho HR oddělení trvá přibližně 45 minut. Během pohovoru budeme hovořit o vašich pracovních zkušenostech, profesní dráze, myšlenkách na růst a platových očekáváních ohledně nové práce. Řekneme vám o firemní kultuře v Cpl, potvrdíme výpovědní lhůtu a platové očekávání. Můžete očekávat, že se vyskytne i pár otázek v angličtině. Vyžadujeme plynulost minimálně na úrovni B2.

  • Druhé kolo představuje setkání s vaším přímým nadřízeným na pobočce nebo online. Konverzace je delší a trvá do 60 minut. Na tento pracovní pohovor si můžete připravit konkrétnější otázky, které vás zajímají a dávat je personalistům.

  • Třetí kolo je příprava obchodního plánu a jeho následná prezentace před managementem a účast na psychometrických testech Lumina. Výsledek testu je vám k dispozici (pro vás jako uchazeče o práci představuje zajímavý doplněk, vzhledem k tomu, že získáte kompletní profil osobnosti vytvořen pomocí moderního psychometrického nástroje).

  • Pokud půjde vše dobře, budeme vás se zpětnou vazbou kontaktovat v průběhu týdne nebo maximálně dvou týdnů. Ať už to bude zamítavá odpověď, nebo nabídka práce, můžete si být jistý, že vás budeme o výsledku informovat.