Zpět na Blog

Jak na efektivní náborový proces?

Blog Img

Efektivní náborový proces je základním prvkem pro budování dlouhodobého vztahu s uchazeči a umožňuje firmám snadněji získat kvalifikované a motivované zaměstnance. Připravili jsme pro vás několik tipů a doporučení, které byste neměli opomenout při budování efektivního náborového procesu:

1. Připravte si náborovou strategii

Prvním krokem při vytvoření náborové strategie je stanovení požadavků na nové zaměstnance. Pečlivě zvažte, jaké kvalifikace, dovednosti a pracovní zkušenosti jsou pro danou pozici nezbytné a neopoměnte také další faktory, jako je například osobnost uchazeče, jeho postoj a budoucí očekávání. Ujasněte si, v jakém časovém horizontu by měl nábor probíhat a kolik kol bude zahrnovat.

 2. Vytvořte poutavý inzerát, který zaujme

Zaujměte nadpisem inzerátu, který by měl být krátký a výstižný. Pokud nezaujmete v nadpisu, uchazeč nemusí být ochoten Váš inzerát dál číst. Jasně definujte popis pracovní pozice a nejdůležitější informace dejte na začátek. V prvních řádcích inzerátu zdůrazněte největší výhody a benefity spojené s prací ve vaší společnosti. Potenciální kandidáti chtějí vědět, co mohou od pozice očekávat hned na začátku.

3. Vytvořte výzvu k akci

Na konci každého inzerátu zveřejněného na kariérní stránce vyzvěte potenciální kandidáty, aby se připojili do Vaší sítě talentů. „Chcete se stát součástí našeho týmu?“ U příspěvků na sociálních sítích můžete odkazovat na jednoduchý registrační formulář umístěný na Vaší kariérní stránce. 

 4. Ukažte kandidátům, že vaše firma je skvělým místem pro práci aneb budujte svou značku zaměstnavatele

Vsaďte na kvalitně zpracované kariérní stránky. Seznamte zájemce s Vaší firemní kulturou a představte jim své poslání, vize a hodnoty. Popiště, jak u Vás probíhá výběrové řízení a jaké benefity a výhody u Vás získají.

Přidejte fotky, videa a příběhy zaměstnanců, poskytněte kandidátům reálný pohled na běžný pracovní den a nechte je nahlédnout do Vašeho firemního prostředí. Představte vzdělávací programy, které ve firmě nabízíte a také možnosti kariérního růstu. Dále můžete vyzdvihnout, čím je vaše firma přínosná pro společnost a v čem svým zákazníkům pomáháte. Lidé, kteří jsou „více motivovaní“, se rádi stávají součástí zajímavých a smysluplných projektů.

Vžijte se do pozice kandidátů a ujistěte se, že na Vaší kariérní stránce najdou odpovědi na všechny otázky, které je mohou zajímat.

5. Zvolte vhodné komunikační kanály a přizpůsobte hledání konkrétní cílové skupině

Identifikujte klíčové charakteristiky Vaší cílové skupiny, jako jsou dovednosti, vzdělání, zájmy a zkušenosti a zjistěte, na jakých kanálech se tato skupina pohybuje. Jiná cílová skupina se bude pohybovat na sociálních sítích, pracovních portálech, veletrzích nebo konferencích. Zároveň i každá sociální síť cílí na jinou skupinu kandidátů, proto na základě toho zvolte tu, která se pro danou pozici i příspěvek hodí nejvíce. Vytvořte personalizovaný obsah pro každou cílovou skupinu a zdůrazněte, proč by měli právě u Vás pracovat.

 6. Komunikujte s uchazeči rychle a efektivně

Příliš zdlouhavá komunikace a nedostatečná zpětná vazba je to první, co kandidáty ve výběrovém řízení odradí. Dlouhé prodlevy Vás také mohou stát více peněz.

Na životopisy se pokuste odpovědět nejlépe do 5 pracovních dnů a termíny pohovoru dávejte na blízký termín, ideálně ještě v tom samém nebo v následujícím týdnu. Stejně tak se vyplatí neotálet se zpětnou vazbou a hlavně ji poskytnout ve slíbeném termínu. Pokud nebudete reagovat rychle, kandidáti mohou přijmout v mezičase jinou pracovní nabídku nebo zcela ztratit zájem. Odpovídejte proto co nejrychleji a nenechávejte uchazeče o novou práci čekat příliš dlouho.

Praktickou pomůckou může být vytvoření šablon automatických zpráv, které uchazečům můžete poslat například po přijetí jejich životopisu a také po každém výběrovém kole.

 7. Omezte náročnost výběrového řízení

Vyplňování mnoha formulářů může být pro většinu uchazečů frustrující, stejně tak plnění velkého množství náročných úkolů. Na základě obsazované pozice pečlivě zvažte, jestli je opravdu nutné realizovat spoustu výběrových kol a zpracovávat náročné případové studie, projekty či strategie.

 8. Soustřeďte se i na pasivní kandidáty, kteří zrovna práci aktivně nehledají

Oslovování pasivních kandidátů je klíčovým faktorem pro úspěšný nábor. Skvělým místem, kde můžete vyhledat a oslovit velké množství pasivních kandidátů, jsou sociální sítě, především profesní síť LinkedIn.

Buďte aktivní a zaujměte pasivní kandidáty publikováním zajímavého obsahu, který bude originální, poutavý a zapamatovatelný. Příspěvky se mohou týkat Vaší společnosti, produktů, služeb, zajímavých projektů nebo zaměstnanců.

Budujte povědomí o Vaší značce, tvořte zajímavý a přínosný obsah a diskutujte pod relevantními příspěvky. Zapojte do těchto činností i Vaše zaměstnance, kteří mohou příspěvky a pracovní pozice sdílet a komentovat je.

Nejefektivnější způsobem, jak oslovit a zaujmout pasivní kandidáty, je nepochybně osobní kontakt. Mějte však na paměti, že se jedná o podstatně časově náročnější a dlouhodobější proces, který vyžaduje strategii, trpělivost a inovativní přístup.

10. Spolehněte se na personální společnosti, které Vám najdou kandidáty podle Vašich představ

Kvalitní náborový proces může výrazně přispět k výběru zaměstnanců, kteří lépe odpovídají dlouhodobým cílům a hodnotám organizace. Náborový proces vyžaduje důkladnou přípravu, rychlou a efektivní komunikaci a potřebný čas a znalosti pro vyhledávání a oslovování zejména pasivních kandidátů.

Pokud se chcete naplno věnovat Vašim podnikatelským aktivitám a ušetřit si spoutu času a nákladů, nechte nábor na nás. Máme přístup k rozsáhlé databázi kandidátů a k efektivním nástrojům, které využíváme k oslovení potencionálních uchazečů napříč různými odvětvími. Pomůžeme Vám s tvorbou inzerátu a definováním požadavků na obsazovanou pozici a vezmeme si na starost kompletní náborový proces.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás!