Zpět na Blog

Pět otázek, které vám může personalista položit během pracovního pohovoru

Blog Img

​Byli jste pozváni na pracovní pohovor a zajímá vás, jaké otázky vám personalista položí?

Podívejte se na naše návrhy přímo od zdroje – od našich zkušených konzultantů, kteří za léta vedli stovky takových pohovorů a nejlépe vědí, „co je třeba“.

Tibor, Senior Recruitment Consultant, Česká republika

1. Co vás vede k tomu, že chcete změnit práci?

Položením této otázky se dozvíme o důvodech a motivaci uchazeče ke změně zaměstnání. Vyzýváme k naprosté upřímnosti a férovosti v odpovědích – doporučujeme však zdrženlivost v poskytování informací o současném zaměstnavateli – zejména pokud jsou důvodem změny například problémy s vedením společnosti a samotný pohovor je veden s potenciálním novým nadřízeným. Úkolem konzultanta, který vede pohovor, je pomoci vám s přípravou odpovědi na tuto otázku – při přípravě na pohovor vám může poradit, jak na tuto otázku odpovědět střídmě, ale upřímně.

​2. Účastníte se v současné době dalších výběrových řízení pro společnost našeho klienta?

Tato informace nám umožňuje vyloučit možnost, že se uchazeč uchází o stejnou pozici dvakrát – někteří uchazeči se domnívají, že pokud podají žádost dvakrát nebo dokonce třikrát (žádost zaslaná samostatně, žádost prostřednictvím více agentur), zvýší to jejich šance ve výběrovém řízení. Podle mých zkušeností však zaměstnavatelé takové kandidáty vnímají negativně, proto se vyplatí vsadit na transparentnost a prezentovat svůj příběh od začátku do konce na základě pravdivých faktů. Tento přístup nám jako personální agentuře umožní předložit ty nejvhodnější pracovní nabídky.

3. Z jakého důvodu máte v životopise mezeru?Touto otázkou chceme zjistit, co bylo důvodem přerušení zaměstnání. Zda přerušení vzniklo například kvůli neúspěšnému hledání nové práce, rodičovskou dovolenou nebo přerušením kariéry z důvodu cestování apod. Jasná odpověď uchazeče nám pomůže vybrat ty nejlepší nabídky práce a znalosti a zkušenosti konzultanta se mohou ukázat jako neocenitelná pomoc pro uchazeče, který se chce po delší pauze vrátit na trh práce.

​4. Co očekáváte od své budoucí pozice?Jedná se o velmi důležitou otázku, která nám umožní definovat hlavní očekávání uchazeče. V tomto případě je vhodné být opět upřímný a jasně definovat, co je pro vás v nové práci důležité, např. vyšší plat, vyšší pozice/další krok v kariéře, možnosti rozvoje nebo rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

​5. Jaká je úroveň vašich dovedností / zkušeností / jazykových znalostí?Tato otázka nám umožňuje zjistit, do jaké míry má daný uchazeč dovednosti odpovídající těm, které se pro danou pozici očekávají. Je velmi důležité uvést pravdivou odpověď, protože např. v případě jazykového náboru, i když konzultant neovládá jazyk požadovaný pro danou pozici, bude v určité fázi náboru na 100 % probíhat jazykové ověření. Je také vhodné uvádět reálné, nedokumentované úrovně jazykových znalostí – uchazeč může ovládat jazyk na úrovni C1 bez certifikátu, na druhé straně může mít člověk jazykový certifikát, ale pokud ho léta nepoužíval, může být jeho skutečná úroveň mnohem nižší.

Paweł, Senior IT Recruitment Consultant, Polsko

1. Jaké jsou důvody vaší ochoty ke změně zaměstnání a otevřenosti vůči novým nabídkám?

Je důležité získat informace o motivaci uchazeče ke změně zaměstnání a zjistit důvody takového rozhodnutí. To nám pomůže dozvědět se, jaká očekávání má kandidát vůči novému zaměstnavateli a zároveň mu můžeme představit nabídku práce, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

2. Podle jakých kritérií si vybíráte společnost vašeho budoucího zaměstnavatele a na co si při navazování spolupráce dáváte pozor?

Naším cílem je budovat dlouhodobou spolupráci, a proto je vhodné hned na začátku vytvářet vzájemné porozumění mezi uchazečem a jeho potenciálním budoucím zaměstnavatelem v kontextu vzájemného sladění očekávání a možností.

3. Existují nějaké specifické typy projektů nebo tržních odvětví, na kterých byste chtěli pracovat, nebo naopak, na kterých jste již pracovali a v tuto chvíli se k nim nechcete vracet?

Tato otázka nám umožňuje poznat potřeby a očekávání uchazeče v souvislosti s pozicí, na kterou provádíme nábor. Víme, co uchazeč hledá, a můžeme na to navázat konkrétním návrhem, který splňuje jeho podmínky.

4. Uvažujete o práci na jednotlivých projektech, nebo o práci v týmu na plný úvazek a předpokládáte, že se projekty budou časem měnit?

Položením této otázky se dozvíme o osobních preferencích uchazeče, jak by chtěl na dané pozici pracovat, a hned na začátku si ověříme, že uchazeč hledá takovou práci, jakou mu můžeme v současné době nabídnout.

Hledáte práci? Získejte profesionální pomoc od konzultantů Cpl a podívejte se na naše nejnovější pracovní nabídky!

Kontaktujte nás